قرص نصف کن دکتر مد pill splitter

این قرص نصف کن زیبا با رنگبندی متنوع، با استفاده از تیغ تیز خود می تواند قرص ها را نصف کند.

بعضی از شما شاید بخواهید طبق دستور پزشک قرص ها را نصف کنید و در زمان دیگری مصرف کنید، در آن زمان میتوانید از این دستگاه استفاده کنید.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.