گاز استریل

گاز استریل تک پدی کاوه یکی از مهمترین و ساده‌ترین تجهیزات پزشکی گاز استریل بوده که هر شخصی در طول عمر خود، حداقل یکبار از آن استفاده کرده است. گاز استریل زیر مجموعه کمک های اولیه است که از آن برای مراقبت و پانسمان زخم ها استفاده می‌شود. این محصول… Continue reading